Ministerstwo cyfryzacji na trzy lata podpisało umowy z operatorami Programu Rozwoju Talentów Informatycznych, którego celem jest zapewnienie wsparcia dla młodzieży o szczególnych zdolnościach algorytmicznych i programowania oraz projektowania gier, a także zaktywizowanie szkół i uczelni pod kątem rozwoju tych umiejętności.

Program składa się z dwóch części: "Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu", której operatorem będzie Fundacja Rozwoju Informatyki i „Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych” - za którą będzie odpowiadała Fundacja Teatrikon. W ramach programu uczniowie i studenci pracujący w kilkuosobowych zespołach pod kierunkiem nauczycieli, będą mogli m.in. wziąć udział w wyjazdach edukacyjnych, oraz w zespołowym rozwiązywaniu zadań informatycznych i projektowaniu gier.

Minister ocenił, że w Polsce mamy zbyt mało kompetentnych pracowników, którzy mogą podjąć pracę w firmach branży IT, do tego zapotrzebowanie na takich specjalistów wzrasta na rynku pracy.

"To są wyzwania, na które musimy znaleźć odpowiedź. Jednym z tych sposobów jest wsparcie dla najzdolniejszych uczniów i utworzenie systemu, w którym będą mogli być wynajdywani, a następnie wspólnie z nauczycielami, będą mieli możliwość uzyskania wsparcia"

- wyjaśnił minister.

Program ma także podnieść kompetencje merytoryczne i metodyczne nauczycieli.

Jak ocenił szef resortu, program ma także wyrównać szanse na zdobycie zaawansowanych kompetencji cyfrowych między młodzieżą z dużych i mniejszych ośrodków.

"Doszliśmy do wniosku, że potrzebny jest nam dodatkowy projekt, który będzie realizowany przez wiele lat, który będzie miał charakter programu rządowego nieuzależnionego od żadnych zewnętrznych środków, a który będzie bazował na najlepszych doświadczeniach twórców olimpiad informatycznych w Polsce"

- dodał i przypomniał, że wstępnie na ten program resort dedykuje ponad 80 mln zł.

Program Rozwoju Talentów Informatycznych znajdzie swoje odzwierciedlenie w strategii rozwoju kompetencji cyfrowych, nad którą pracuje resort cyfryzacji i który wkrótce ma trafić do dalszych konsultacji.