- Muzeum drewnianej architektury rozproszonej będzie miejscem organizacji szeroko pojętych działań kulturalno-edukacyjnych oraz naukowych, takich jak wystawy dzieł sztuki, wykłady, konferencje naukowo-badawcze, wernisaże artystyczne, koncerty muzyczne, warsztaty, które przyciągną naukowców, studentów, twórców ludowych, artystów, ludzi kultury, muzyków, a przede wszystkim turystów, pielgrzymów i mieszkańców, przez co zwiększy się szansa wzrostu dostępu do kultury

 – podała w komunikacie diecezja.

Zdaniem twórców projektu, Muzeum Diecezjalne, które formalnie nie posiada teraz obiektu wystawienniczo-edukacyjnego, będzie mogło korzystać z zabytków architektury sakralnej.

„W tym celu planuje się wykorzystać nieużywane dziś drewniane kościoły, spełniające kiedyś funkcję świątyń parafialnych”

– wskazano w komunikacie. Chodzi m.in. o zabytki w Grojcu, Nidku, Osieku i Polance Wielkiej, a także drewniany budynek dawnej szkoły parafialnej w Starej Wsi. Muzeum będą tworzyły także drewniane kościoły pełniące nadal rolę sakralną, m.in. z Gilowic i Łodygowicach.

Podczas tworzenia instytucji w sześciu kościołach oraz budynku dawnej szkoły XVIII-w. zostaną przeprowadzone prace konserwatorsko-restauratorskie. Są niezbędne, by one przetrwały. Pięć z nich uległo już daleko idącej degradacji.

Jednocześnie, za pomocą wirtualnej rzeczywistości, swoisty szlak turystyczno-kulturalny rozszerzony zostanie o 14 zabytkowych kościołów drewnianych, które na co dzień pełnią funkcje świątyń parafialnych. Najstarszy z nich - kościół Św. Bartłomieja w Porębie Wielkiej pochodzi z początku XVI w., a większość została wzniesiona w XVII w.

Diecezja podała w środę, że prace przy realizacji projektu rozpoczęły się „w ostatnich tygodniach”. Prowadzi je ona wspólnie z siedmioma parafiami: św. Wawrzyńca w Grojcu, świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Nidku, św. Andrzeja Apostoła w Osieku, św. Mikołaja w Polance Wielkiej, Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, św. Andrzeja Apostoła w Gilowicach i świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach. Współpracują przy tym z ministerstwami kultury, a także rozwoju.

Diecezja nie podała, kiedy nastąpi zwieńczenie projektu.

Wartość projektu wynosi 19,77 mln zł. Diecezja pozyskała na ten cel 16,81 mln zł z funduszy UE. Resztę będzie stanowił wkład własny.

Diecezja bielsko-żywiecka powstała w 1992 r. W jej skład wchodzi ponad 200 parafii położonych w województwach śląskim i małopolskim.