Szef resortów finansów oraz inwestycji i rozwoju ocenił, że trzeci kwartał był nieco "bardziej leniwy" niż pierwsze półrocze, ale czwarty kwartał - jak zaznaczył - powinien być znacznie lepszy. "Myślę, że w ciągu całego roku jesteśmy w stanie zapracować na 4,3 proc. wzrostu PKB " - wskazał.

Minister powiedział, że zarówno w trzecim jak i czwartym kwartale motorem wzrostu pozostanie konsumpcja. Dodał, że eksport będzie miał wpływ neutralny, natomiast silnym bodźcem do wzrostu pozostaną inwestycje w sektorze prywatnym. "Wkład inwestycji we wzrośnie PKB powinien wynieść jedną czwartą, a może nawet jedną trzecią całego rocznego wzrostu" - wskazał.

Dane o wzroście PKB w trzecim kwartale tego roku w postaci tzw. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto Główny Urząd Statystyczny ma podać w czwartek. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami GUS, w drugim kwartale tego roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 4,4 proc. rdr, a w pierwszym kwartale 2019 r. PKB urosło o 4,7 proc. rdr.