Pomnik upamiętniający rolę Litwy w bitwie pod Grunwaldem zostanie ustawiony w pobliżu tzw. pomnika krakowskiego na Wzgórzu Pomnikowym w Grunwaldzie. Będzie to dwumetrowy głaz, na którym zostaną umieszczone informacje m.in. o wspólnym zwycięstwie w językach polskim i litewskim. Treść napisu została uzgodniona pomiędzy Litwą a polskim MSZ.

Na Litwie przeprowadzono zbiórkę publiczną, która sfinansuje koszt budowy, pieniądze wyłoży także litewskie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Litwinom należy się upamiętnienie ich roli w Bitwie pod Grunwaldem, nie ulega to dyskusji. Inne nacje biorące udział w bitwie nie zgłaszają potrzeby upamiętnienia ich roli.

– stwierdził dr Drej.

W bitwie z 1410 roku oddziały dowodzone przez księcia Witolda składały się z 40 chorągwi. Należały do nich również oddziały ruskie, żmudzkie i oddział tatarski, a także wojska Republiki Nowogrodu. Wojska Witolda stały na prawym skrzydle wojsk Jagiełły, w rejonie Stębarka. Jako pierwsze uderzyły one na artylerię i piechotę krzyżacką.