Za kandydaturą Borusewicza głosowało 90 senatorów, 4 było przeciw, a 5 senatorów wstrzymało się od głosu.