Kontrkandydatem Grodzkiego był marszałek Senatu poprzedniej kadencji Stanisław Karczewski (PiS). Poniżej wyniki:

Zgodnie z Regulaminem Senatu, izba wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym - czyli inaczej niż w ubiegłych kadencjach.

Głosowanie zostało przeprowadzone przy użyciu wcześniej już podpisanych kart. Potem głosy zostały przeliczone przez sekretarzy.

Nowo wybrany marszałek Senatu przeprowadza przy pomocy sekretarzy pierwszego posiedzenia wybór wicemarszałków Senatu oraz sekretarzy Senatu. Izba wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.