Dodał, że kandydaci po wcieleniu odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe.

"Szkolenie odbędzie się w Rzeszowie, a zajęcia prowadzone będą w systemie ciągłym. Największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy".

Jak zaznaczył rzecznik, szkolenie integruje wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi do przetrwania w czasie działań wojennych. "Priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka prowadzenia ognia do celów" – powiedział.

W ostatnim dniu szkolenia żołnierze odbędą egzamin końcowy. Jak wyjaśnił por. Sura, każdy żołnierz wykona wiele zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej pętli.

Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 1 grudnia br. w Leżajsku. Po przysiędze wszyscy żołnierze zostaną rozdysponowani do batalionów lekkiej piechoty w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Sanoku i Jarosławiu.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. "Pług" powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku. Liczy ok. 3,5 tys. żołnierzy.