Mszy św. przewodniczy metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Homilię wygłosi biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek. W mszy uczestniczą prezydent Andrzej Duda z małżonką, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski, marszałek senior Antoni Macierewicz i członkowie rządu.

Zostanie też odmówiony "Akt dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej". Zapłonie również po raz trzeci Świeca Niepodległości ofiarowana Warszawie przez Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, aby zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie wolna.