Sprawa ma swój początek w końcu października, gdy organizatorzy Marszu Niepodległości poinformowali o mszy rozpoczynającej coroczny przemarsz 11 listopada. Miałaby ona odbyć się w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie i być celebrowana w nadzwyczajnym rycie rzymskim. 31 października warszawska parafia wydała oświadczenie, w którym poprosiła organizatorów MN o usunięcie informacji o mszy świętej.

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Zbawiciela w Warszawie uprzejmie informuje, iż nie organizuje w dn. 11 listopada br. Mszy świętej na rozpoczęcie Marszu Niepodległości. Nikt nie wystąpił w tej sprawie do tutejszych duszpasterzy. W dn. 30 października br. zwróciliśmy się do organizatorów Marszu Niepodległości o usunięcie takiej informacji ze strony internetowej wydarzenia.

- można przeczytać w oświadczeniu parafii z 31 października.

W środę szef Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Bąkiewicz, powiedział, że metropolita warszawskie "zabronił odprawienia nabożeństwa przed największą imprezą patriotyczną w naszym kraju" i dodał, że "pomimo tego, msza zostanie odprawiona na terenie przeoratu pw. św. Piusa X" w kościele przy Garncarskiej.

Nazajutrz rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją do kard. Kazimierza Nycza. W informacji podanej przez jej autorów czytamy, że "organizatorzy szukają jednak możliwości przygotowania dla uczestników marszu Mszy św. w godnym miejscu w centrum miasta". Padły też słowa o "kłamliwym oświadczeniu".

"Nabożeństwo było zamówione w kościele Najświętszego Zbawiciela. Zostało jednak odmówione, a parafia wydała kłamliwe oświadczenie, w którym stwierdziła, że zgoda na celebrację Mszy Świętej poprzedzającej Marsz Niepodległości nigdy nie została udzielona. Są na to jednak świadkowie, a nabożeństwo było wpisane do księgi parafialnej" - można przeczytać w informacji przekazanej na stronie podpiszapel.pl przez autorów petycji do metropolity.

8 listopada parafia Najświętszego Zbawiciela w Warszawie wydała kolejne oświadczenie, pod którym podpisali się proboszcz i duszpasterze parafii.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami odnośnie organizacji Mszy świętej w intencji Ojczyzny w Parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie w dniu 11 listopada br. uprzejmie informujemy:

Prawdą jest, że pojawiła się inicjatywa zorganizowania dodatkowej Mszy świętej w rycie nadzwyczajnym w dniu 11 listopada br. Msza została wstępnie zarezerwowana. Nie byliśmy jednak poinformowani, że będzie to Msza święta rozpoczynająca Marsz Niepodległości. Tymczasem taka informacja pojawiła się na stronach wydarzenia i to stamtąd, a nie z rozmowy przy dokonywaniu rezerwacji, dowiedzieliśmy się o dodatkowych okolicznościach. Uznaliśmy się za wprowadzonych w błąd. Dopiero po odwołaniu przez nas rezerwacji pojawił się telefoniczny kontakt ze strony organizatorów wydarzenia. Rewizja decyzji była podyktowana brakiem pewności, czy nie zostaniemy zaskoczeni kolejnymi ustaleniami o których dowiemy się post factum, a nie była wynikiem interwencji Kurii Metropolitalnej, ani samego Arcybiskupa Warszawskiego.

W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, jakoby Parafia odmawiała wiernym Mszy świętej. Jest to sformułowanie dla nas bardzo krzywdzące. Każdego dnia kapłani naszej Parafii sprawują osiem Mszy świętych o różnych porach dnia, ponadto przez prawie siedem godzin sprawują sakrament spowiedzi. Udostępniamy kościół na całodzienną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem od świtu do zmroku. Wieczorem odbywają się spotkania łącznie kilkudziesięciu parafialnych wspólnot.

Niemniej wychodząc naprzeciw prośbom ludzi wierzących informujemy, że w dniu 11 listopada oprócz Mszy świętych o 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 15.00, 17.00 i 18.30 odprawimy dodatkową Mszę świętą w intencji o Boże błogosławieństwo i pomyślność dla naszej Ojczyzny o godzinie 10.00, na którą zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którym los Rzeczypospolitej jest drogi. Ojczyznę będziemy polecać Bogu przez orędownictwo Matki Zbawiciela - patronki naszego Sanktuarium, przed którą przed blisko stu laty modlił się gen. Józef Haller, przygotowując się do Bitwy Warszawskiej. Wyrażamy nadzieję, że i tym razem Matka Boża wyjedna nam cud - cud pojednania w trosce o sprawy najważniejsze dla Polski i Kościoła.