Małgorzata Jarosińska-Jedynak to polska urzędniczka, inżynier i specjalistka programów unijnych, od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.