Michał Kurtyka to polski menedżer, ekonomista i urzędnik państwowy. W latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, w 2018 sekretarz stanu w tym resorcie. Od 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.