Marlena Maląg - poseł IX kadencji i prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.