Głównym celem zajęć było zapoznanie szkolonych z właściwościami środków zapalających, sposobami ich stosowania przez przeciwnika oraz skutkami działania napalmu na żołnierzy. Ponadto żołnierze dowiedzieli się, w jaki sposób mogą uchronić się przed działaniem napalmu oraz jak likwidować skutki jego użycia - podaje oficjalny portal 15. GBZ.

Po udzieleniu instruktażu szkoleni musieli w krótkim czasie pokonać liczne przeszkody, w tym palący się napalm. Gęsty dym, płomienie, maska przeciwgazowa to tylko nieliczne utrudnienia, dzięki którym można sprawdzić również odporność psychofizyczną żołnierzy na środki zapalające i przygotować na ewentualnie zagrożenie z ich użyciem. Zajęcia z wykorzystywaniem niebezpiecznych substancji wymagały od żołnierzy zachowania szczególnej ostrożności, a także dużego zaangażowania instruktorów i osób odpowiedzialnych za ich organizację - czytamy. 

Dodatkowo na bazie ćwiczeń zostały przeprowadzone metodyczne zajęcia pokazowe z instruktorami OPBMR (Ochrony Przed Bronią Masowego Rażenia), dotyczące organizacji i sposobu ich prowadzenia w roli kierownika zajęć.