Celem ćwiczeń było doskonalenie planowania, organizowania i realizacji działań taktycznych dywizjonu dowodzenia i batalionu logistycznego oraz pododdziałów realizujących zabezpieczenie działań pułku. Pogłębiano umiejętności dowództw i sztabów ddow i blog w dowodzeniu podległymi pododdziałami. Wspomniane umiejętności sprawdzono w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Wyrabiano właściwe umiejętności i nawyki, które są niezbędne do prowadzenia działań taktycznych - podaje oficjalny portal 11. PA. 

W czwartek omówiono i podsumowano ćwiczenia. Stwierdzono, że pododdziały są zdolne do prowadzenia działań bojowych zgodnie z przeznaczeniem.