Żołnierze rezerwy przybyli do Wielkopolskiej Brygady w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Po przeprowadzonym apelu ewidencyjnym, potwierdzającym tożsamość żołnierzy oraz ich wyposażenie, rezerwistów przywitał w murach 17-stki dowódca gen. bryg. Robert Kosowski. Przedstawił im ogólny plan i cel szkolenia, jakie założono do osiągnięcia oraz podkreślił, że jest ono wyjątkowe, ponieważ realizuje się je bardzo rzadko - czytamy na portalu 17. WBZ. 

Wcielonych żołnierzy zapoznano następnie z warunkami bezpieczeństwa oraz zakwaterowano w jednym z obiektów kompleksu koszarowego międzyrzeckiej brygady. 

Kolejny dzień to przede wszystkim duża dawka wiedzy teoretycznej, wyłożona rezerwistom przez najbardziej doświadczoną kadrę sztabu 17-stki, tak aby ich przygotować do prawidłowej realizacji zadań w strukturze stanowiska dowodzenia (SD) brygady podczas ćwiczenia epizodycznego. Szkoleni  w trakcie zajęć operacyjno-taktycznych zapoznani zostali z zapisami doktrynalnymi, warunkującymi prawidłowe przeprowadzenie procesu dowodzenia, a także obwarowaniami formalnymi w zakresie prowadzonej dokumentacji. Najistotniejszym jednak z punktu widzenia przeprowadzenia ćwiczenia było wprowadzenie w sytuację taktyczną w trakcie odprawy ustalającej i wydanie Rozkazu Bojowego - podaje wielkopolska brygada.

Środa i czwartek to już typowe wykonywanie praktycznych zadań na wyznaczonych stanowiskach funkcyjnych i żmudne zmaganie się z niełatwym procesem dowodzenia realizowanym na rozwiniętym w pełnym zakresie mobilnym SD brygady. Wariantowanie, rozważanie i symulacja działań wszystko w celu wypracowania najważniejszego dokumentu rozkazodawczego - informuje portal. 

Celem szkolenia 1-ego Rezerwowego Dowództwa Brygady było zapoznanie szkolonych z strukturą, wyposażeniem oraz specyfiką funkcjonowania Stanowiska Dowodzenia 17. WBZ. Uczyliśmy naszych zastępców podstaw planowania, dowodzenia i kierowania działaniami taktycznymi i ten cel udało się nam zrealizować. Z całą pewnością szkoleni wrócą z ćwiczenia bogatsi o zaktualizowaną wiedzę operacyjno-taktyczną

– komentuje szef Sekcji Operacyjnej 17.WBZ, cytowany przez oficjalny portal brygady.