Do polskich seminariów wstąpiło w tym roku 498 kandydatów do kapłaństwa, o 122 mniej niż w roku 2018 – wynika z danych uzyskanych przez Katolicką Agencję Informacyjną. Z przytoczonych przez KAI danych wynika, że w ciągu dwóch dekad nastąpił około 60-procentowy spadek powołań do kapłaństwa.

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniany jest m.in niż demograficzny czy kontekst społeczny podjęcia decyzji np. o kapłaństwie. Również abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, uważa, że trudno wskazać jeden konkretny czynnik, choć pytany o "dechrystianizację" w społeczeństwie, zaznaczył, że taki proces jest.

- To walec, ktory przetaczał się przez Polskę w latach powojennych, mniej więcej do wyboru papieża Jana Pawła II. On się wtedy zatrzymał, nastąpił boom powołań, z którymi do 1978 r. wcale tak dobrze nie było. Teraz mamy z kolei do czynienia z walcem, który idzie od strony Zachodu. Trudno, żeby to nie oddziaływało na młodych, wrażliwych ludzi (...) - powiedział abp Jędraszewski w rozmowie z Dorotą Kanią i Ryszardem Gromadzkim w Telewizji Republika.

Metropolita dodał jednocześnie, że "mamy do czynienia z cywilizacyjną rewolucją" w kwestii dostępu do środków masowego przekazu i sposobów komunikowania się w rzeczywistości wirtualnej, "która staje się dla młodych prawdziwym >>realem<<".

Jak wyrwać ich z tej rzeczywistości wirtualnej i powiedzieć: "człowieku, ofiaruj swoje życie dla Kościoła, dla Chrystusa, także dla swojego narodu, wejdź w real, z wszystkimi tego konsekwencjami"? To nie jest wcale łatwe. To problem wychowawczy dla rodziców, nauczycieli w szkołach, dla duszpasterzy. To problem wielopłaszczyznowy

- zaznaczył abp Marek Jędraszewski.