Dziesięciu wikariuszy generalnych diecezji niemieckich wezwało do fundamentalnych reform Kościoła. W liście zaznaczyli, że z "Drogą synodalną" związana jest troska o fundamentalną, konieczną i niezbędną reformę Kościoła w Niemczech. Zastrzegli też, że ich list należy rozumieć jako „bardzo osobiste stanowisko” i „zachętę”.

"Życzmy sobie Kościoła, w którym wielość i różnorodność są pożądane i dozwolone. Tylko taki otwarty i różnorodny Kościół ma szansę być skutecznie obecnym w społeczeństwie”

- czytamy w liście.

List został podpisany przez wikariuszy generalnych niemieckich archidiecezji i diecezji: Berlina, Essen, Hamburga, Hildesheim, Limburga, Magdeburga, Münster, Osnabrück, Spiry i Trewiru. Pełnomocnicy biskupów gromadzą się regularnie na nieformalnych spotkaniach, aby rozmawiać na temat ważnych tematów dotyczących diecezji i całego Kościoła w Niemczech. Na jednym ze spotkań, na początku września, postanowili wystosować list do przewodniczących episkopatu i ZdK.

"Po głębokich i szczerych dyskusjach przekonano się, że wola Boża zachęca nas do poczynienia znaczących kroków w kierunku zmian”

- czytamy w liście. Uznali oni za "znak czasu" często kierowane, uzasadnione, prośby do Kościoła, bez których wypełnienia Kościół nie może dalej pełnić swojej misji. Dotyczy to również sprawowanego przez nich urzędu, co też powinno się znacząco zmienić.

„Chcemy tego i jesteśmy otwarci na zmiany. Wraz z naszymi pasterzami jesteśmy gotowi do wdrożenia w życie decyzji reformujących”

- zaznaczyli.

Zwrócili uwagę, że procesy zmian są często związane z "bólem i oporem". Dlatego mając to na względzie pełnomocnicy biskupów zachęcają uczestników "Drogi synodalnej" do "wzajemnego zaufania, działań w imię czystych intencji i uczciwej wiary”. Zdaniem wikariuszy, należy unikać zarzutów i oskarżeń o brak ortodoksji, a różne poglądy muszą zostać wysłuchane i zrozumiane, aby rozpoznać możliwości i granice zmian.

"Duch Boży może pomóc ustalić dzisiaj odpowiedni stosunek do tradycji i innowacji. Chcemy,pokładając ufność w Duchu Świętym, spojrzeć na społeczną i kościelną rzeczywistość i na tej podstawie, bez lęku, rozważyć konieczność niezbędnych zmian"

- czytamy w liście.

Wiosną br. w związku z "znaczącą utratą zaufania" spowodowaną skandalami nadużyć seksualnych w Kościele niemieccy biskupi postanowili rozpocząć poprzez inicjatywę tzw. "Drogi synodalnej" proces reform. W jej trakcie będą dyskutowane tematy dotyczące moralności seksualnej, formy życia kapłańskiego, władzy i jej podziału oraz roli kobiet w służbie i urzędach Kościoła. Po fazie przygotowawczej w pierwszą niedzielę Adwentu oficjalnie rozpocznie się praca, a pierwsze spotkanie przewidziane jest od 30 stycznia do 2 lutego 2020, w katedrze cesarskiej pw. św. Bartłomieja we Frankfurcie nad Menem.