3 – 6 listopada odbył się doroczny, dziewiąty zjazd Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, tym razem w stolicy Albanii – Tiranie. Udział wzięli m.in. przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Agnieszka Jędrzak – kierownik Sekcji Informacji i Kontaktów Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN oraz dr Rafał Leśkiewicz – pełnomocnik Prezesa IPN ds. badania terroru okupacyjnego na ziemiach polskich 1939 – 1945 i zastępca dyrektora w Biurze Badań Historycznych IPN. 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w prezentacji wystawy „Totalitaryzm w Europie”, zorganizowanej w Szkodrze, gdzie znajduje się  byłe więzienie–muzeum upamiętniające ofiary albańskiego totalitaryzmu. Instytut Pamięci Narodowej jest współtwórcą wystawy. Prezentacji ekspozycji towarzyszyła konferencja prasowa. W wydarzeniu wzięła udział burmistrz Szkodry. Członkowie Platformy oddali hołd pomordowanym i złożyli kwiaty pod memoriałem ofiar komunizmu. Pomnik stanowi symbol prześladowań ofiar różnych wyznań, wywodzących się ze wszystkich grup społecznych. Szkodra była pierwszym miejscem oporu przeciwko komunistycznemu reżimowi totalitarnemu oraz pierwszym miastem w Albanii, w którym wzniesiono pomnik ku czci ofiar systemu komunistycznego.

Fot. Rafał Leśkiewicz/IPN

W trakcie obrad omawiano postępy w realizacji projektu zatytułowanego „Europejski Gułag”, w ramach którego Instytut Pamięci Narodowej, jako współtwórca planowanej ekspozycji, przekazał materiały na wystawę, w tym liczne kopie dokumentów archiwalnych.

Fot. Rafał Leśkiewicz/IPN

Obrady zamknęła debata zatytułowana „Polityka pamięci w Albanii i Europie – studium porównawcze”. Instytucje albańskie, m.in. Archiwum przechowujące akta organów bezpieczeństwa oraz organizacje pozarządowe zajmujące się upamiętnianiem ofiar albańskiego systemu totalitarnego, zaprezentowały swoją działalność i przedstawiły wyzwania oraz problemy, które napotykają w trakcie realizacji swych zadań.

Każdego roku Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia organizuje na Festiwalu Filmowym Niepokorni Niezłomni Wyklęci panel dyskusyjny poświęcony zagadnieniom zła wyrządzonego krajom Europy Środkowo-Wschodniej przez rządy totalitarne.