Na każdej z czterech ścian namalowany jest przy suficie herb. Są to w kolejności nad wejściem do sali herb Prus Królewskich, nad oknem - herb Gdańska, na ścianie naprzeciwko wejścia namalowany jest Orzeł Biały – herb Królestwa Polskiego i królów Polski, a na ścianie obok Pogoń Litewska - Herb Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podczas prac konserwatorskich w Sali odkryte zostały malowane fragmenty cegieł, co może świadczyć o tym, że zachowały się do dziś oryginalne malowania tej sali pochodzące jeszcze z średniowiecza.