Pod koniec października Rada Miasta głosami Platformy Obywatelskiej i radnych niezależnych podjęła uchwałę o zmianie nazwy ul. Fieldorfa-Nila na Jedności Robotniczej.

"W związku z tą uchwałą, jako osoba stojąca na straży praworządności na poziomie lokalnym oraz mając na względzie wątpliwości, jakie budzi ta uchwała pod względem formalno-prawnym, zwróciłem się do Wojewody Mazowieckiego, jako organu nadzorczego, z prośbą o analizę i weryfikację zasadności tej decyzji"

- poinformował prezydent Żyrardowa Lucjan K. Chrzanowski.

Chrzanowski w wydanym oświadczeniu przypomniał ponadto, że inicjatorami przywrócenia nazwy ulicy Jedności Robotniczej nie jest ani prezydent miasta Żyrardowa, ani Rada Miasta Żyrardowa, a grupa mieszkańców, która przygotowała wniosek w formie inicjatywy obywatelskiej, jako Obywatelski Komitet Uchwałodawczy Mieszkańców ds. przywrócenia nazwy ulicy Jedności Robotniczej.

Prezydent podkreślił, że bardzo ubolewa nad faktem, że Żyrardów, w sposób całkowicie niezasłużony, przedstawione zostało w mediach w negatywnym świetle. "Jak każdy włodarz oczywiście wolałbym, by media ogólnopolskie wspominały o Żyrardowie w kontekście dynamicznego rozwoju, sukcesów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, czy też wspaniałego historycznego dziedzictwa miasta oraz gościnności i przedsiębiorczości mieszkańców. Stało się jednak inaczej, a powodem tego jest uchwała Rady Miasta dotycząca zmiany nazwy ulicy" - przekazał Chrzanowski.

Prezydent zapewnił też, że dla niego generał August Emil Fieldorf-Nil jest jednym z największych polskich bohaterów, który całe życie poświęcił Ojczyźnie i zginął za jej wolność".

"Wielkim smutkiem napawa mnie fakt, iż godność i pamięć osoby takiego formatu i o takich zasługach dla Polski została podważona" - zauważył prezydent i dodał, że liczy na to, że w najbliższym czasie uzyska ze strony organu nadzorczego opinię na ten temat, a dowódca Kedywu AK, znajdzie godne i stałe miejsce w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Również we wtorek radni PiS z Żyrardowa złożyli wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zbadanie zgodności z prawem uchwały Rady Miasta ws. zmiany nazwy tej ulicy. Radni PiS uważają m.in., że przywrócenie nazwy ul. Jedności Robotniczej, która została nadana w latach 70. XX w., jest powrotem do czasów komunizmu.

Gen. August Emil Fieldorf walczył w Legionach Polskich, w II Rzeczypospolitej kontynuował służbę wojskową. W czasie okupacji niemieckiej w Polsce był dowódcą Kedywu – Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej AK, którym dowodził do marca 1944 r., używając pseudonimu "Nil". Kedyw zajmował się m.in. odbijaniem więźniów, przeprowadzaniem akcji odwetowych na funkcjonariuszach SS, Gestapo i policji, a także likwidowaniem kolaborantów i konfidentów. Decyzją władz komunistycznych 24 lutego 1953 r. gen. Fieldorf został powieszony w więzieniu mokotowskim w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Ciało ukryto w nieznanym miejscu.