Nie zapłacą komuniście

Węgry mają dwa dni, by podporządkować się wyrokowi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W listopadzie 2011 r.

Węgry mają dwa dni, by podporządkować się wyrokowi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W listopadzie 2011 r. trybunał nakazał Węgrom wypłacić odszkodowanie mężczyźnie, który dostał naganę za propagowanie sowieckich symboli.

Sprawa dotyczy byłego przewodniczącego Węgierskiej Partii Robotniczej 2006, Jánosa Fratanoló, który podczas pochodu pierwszomajowego w 2004 r. paradował po Pécsu
z pięcioramienną czerwoną gwiazdą w klapie płaszcza. Symbol ten jako emblemat zbrodniczego totalitaryzmu jest na Węgrzech prawnie zakazany, stąd Fratanoló został pociągnięty do odpowiedzialności przed rodzimym sądem, który udzielił mu nagany. Strasburski trybunał w symbolu czerwonej gwiazdy nie dopatrzył się jednak niczego zdrożnego i uznał, że państwo węgierskie poprzez zakaz jego używania ogranicza prawo swoich obywateli do swobodnego wyrażania opinii. Powołując się na zapisy węgierskiego kodeksu karnego oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, minister administracji i sprawiedliwości Tibor Navracsics złożył oświadczenie, że rząd węgierski nie zgadza się z decyzją ETPC i nie zamierza płacić odszkodowania. Węgrom grożą za to poważne sankcje ze strony Komisji Europejskiej. W celu ich uniknięcia CET (Rada Porozumienia Społecznego) wystosowała apel do obywateli węgierskich z całej Niecki Karpackiej z prośbą o masowe poparcie petycji, która ma zostać przesłana do Strasburga. Czytamy w niej m.in.: „Dla nas, mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, czerwona gwiazda jest czymś więcej niż kawałkiem czerwonego sukna. Jest symbolem komunistycznego mocarstwa, które przy pomocy żołnierzy w czapkach z czerwoną gwiazdą spacyfikowało węgierskie powstanie 1956 roku, później zaś czechosłowacki zryw wolnościowy w roku 1968. Po wojnie dziesiątki tysięcy deportowanych cierpiało z powodu czerwonego terroru, ruch noszący czerwone gwiazdy posłał na śmierć sto milionów ludzi. Wystarczy tu przywołać przykład katyńskiego losu naszych polskich braci. My, Węgrzy, niezależnie od rasy, religii i wyznania odrzucamy zarówno nazizm, jak i komunizm. Każdy Węgier potępia systemy totalitarne”.

Autorzy petycji werdykt trybunału uznają za jawny dowód na to, że poszczególne państwa i wspólnoty narodowe zostały pozbawione prawa do swobodnego decydowania, które symbole uznać w swojej przestrzeni publicznej za zakazane, które zaś za dozwolone. „Cóż to za wspólna Europa, w której poddaje się rewizji nasze narodowe wartości, w której ktoś narzuca innemu narodowi, co wolno, a czego nie wolno mu tolerować w sferze moralności?” – pytają w petycji. Ruchy społeczne skupione w CET podzielają stanowisko rządu: „Państwo węgierskie nie wypłaci odszkodowania, nie zapłaci złamanego szeląga zwolennikom czerwonej gwiazdy, gdyż za obłęd ich »wielkich przywódców« życiem zapłacili już niewinni obywatele”. 

 


Źródło:

Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo