Ks. Rytel-Andrianik wyjaśnił, że do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych, przypominając trzy zwykłe warunki jego uzyskania:

  • przyjęcie Komunii św.,
  • odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego,
  • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

- Konsekwencją grzechu jest zaciągnięcie winy i kary. Odpust zupełny jest to całkowite uwolnienie od kary za grzechy, które zostały odpuszczone już co do winy w spowiedzi. Oznacza to, że każdego dnia od 1 do 8 listopada naszą modlitwą możemy tak bardzo pomóc ośmiu osobom w czyśćcu cierpiącym, za które ofiarujemy odpust zupełny. Wykorzystajmy tę szansę

 – powiedział rzecznik.

Dodał, że "dusze zmarłych przebywające w czyśćcu nie mogą same sobie pomóc, są zdane tylko na nas, którzy jeszcze pielgrzymujemy ku niebieskiej ojczyźnie". Ks. Rytel-Andrianik podkreślił jednocześnie, że tylko żyjący mogą przyjść im z pomocą.

- Nie żałujmy czasu, by wspomóc naszych braci i siostry, którzy poprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce

 – zaapelował rzecznik KEP.