Przez cały listopad krypta będzie otwarta dla odwiedzających. Nawiedzić można tam m.in. grób abpa Jerzego Ablewicza – w tym miesiącu przypadła setna rocznica jego urodzin. Jak poinformował ks. Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej, krypta biskupów tarnowskich otwierana jest każdego roku z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. To jedyna krypta w katedrze, którą można zwiedzać. W podziemiach świątyni jest siedem krypt. Przez wieki byli tam grzebani mieszkańcy Tarnowa, tak świeccy, jak i duchowni.

W podziemiach Bazyliki Katedralnej w Tarnowie jest siedem krypt, oprócz krypty biskupów, m.in. rodzin Ostrogskich i Tarnowskich. Tylko jedna z nich jest otwierana. Pozostałe krypty po badaniach przeprowadzonych w latach 1982-1983 nie są udostępniane.

Początki krypty biskupów sięgają XV wieku. Początkowo było to miejsce wiecznego spoczynku kapłanów należących do kapituły kolegiackiej w Tarnowie, utworzonej w 1400 r. przez bpa Piotra Wysza oraz kapłanów pracujących przy kolegiacie.

Ks. Nita zwraca uwagę, że wizyta w krypcie może być okazją do zwiedzenia najważniejszego tarnowskiego kościoła. Bazylika słynie z monumentalnych nagrobków przedstawicieli rodu Tarnowskich oraz Ostrogskich, które uchodzą za jedne z najwybitniejszych polskich dzieł sztuki takich mistrzów jak: Bartłomiej Berecci, Jan Maria Padovano i Jan Pfister. Piętrowy pomnik hetmana Jana Tarnowskiego (zm. 1561 r.) i jego syna Krzysztofa (zm. 1567 r.) uznawany jest za najbardziej monumentalny w Europie. Mierzy on 13,8 m wysokości i 5,6 m szerokości.

Z kolei pomnik grobowy Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej, pierwszej żony hetmana Jana Tarnowskiego uznawany jest przez historyków sztuki za jedną z najpiękniejszych rzeźb w Europie, przedstawiających kobietę doby Renesansu. Dzieło przypisuje się głównemu twórcy kaplicy Zygmuntowskiej w Katedrze Wawelskiej, Bartłomiejowi Berecciemu, datując je na lata 1521-1530.

Tarnowska Bazylika Katedralna powstała w XIV w. w duchu gotyku. Dzisiejszy wygląd neogotycki, otrzymała po gruntownej renowacji i częściowej przebudowie w latach 1889-1900.