Ambasador Arkady Rzegocki najpierw udał się na cmentarz Gunnersbury, gdzie m.in. zapalił znicze pod Pomnikiem Katyńskim oraz na grobie Kazimierza Sabbata, prezydenta RP na uchodźstwie w latach 1986-89, i jego małżonki. 

Następnie w dzielnicy Hammersmith odwiedził polski kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, gdzie w tamtejszym kolumbarium zapalił znicze przy urnach z prochami pisarza Józefa Mackiewicza i jego żony Barbary Toporskiej-Mackiewicz oraz prof. Wojciecha Fałkowskiego, wieloletniego przewodniczącego Związku Polskich Lekarzy w Wielkiej Brytanii i rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie.

Na koniec Rzegocki udał się do Royal Hospital Chelsea, gdzie złożono prochy byłej brytyjskiej premier Margaret Thatcher. Tam zapalił znicz przesłany przez prezydenta i Radę Miasta Krakowa, gdyż Thatcher w 1991 r. otrzymała honorowe obywatelstwo tego miasta.

W ramach obchodów dnia Wszystkich Świętych ambasador Polski w USA Piotr Wilczek odwiedził w piątek waszyngtoński cmentarz Mount Olivet. Tam złożono wieńce na grobach Jana Karskiego oraz Mariana Kozielewskiego, brata tego legendarnego emisariusza Armii Krajowej.