Nabór wniosków - już piąty w tej dziedzinie - ogłosiło Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. To jeden z najpopularniejszych konkursów. Dotąd dzięki ponad 540 mln zł unijnych środków na innowacje udało się dofinansować ok. 500 projektów m.in. z zakresu, medycyny, ICT, budownictwa i energetyki.

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w woj. śląskim. Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły z różnych dziedzin, jednak dodatkowe punkty przysługują za przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje. W woj. śląskim to: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka i przemysły wschodzące.

Pełniący obowiązki dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Krzysztof Spyra przypomniał, że w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na różnych etapach rozwoju inwestycji - od funduszy na badania, służące wprowadzeniu i wykreowaniu nowych rozwiązań czy produktów, poprzez wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz, po wprowadzenie takich produktów na rynek.

Właśnie w tej chwili oferujemy wsparcie kolejnego kroku – wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu czy usługi w ramach najbardziej oczekiwanego przez przedsiębiorców działania, wspierającego innowacje w małych i średnich firmach. W stosunku do poprzednich naborów rozszerzyliśmy katalog kosztów kwalifikowalnych, nowością jest dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych czy nieruchomości, które są niezbędne do realizacji całego procesu

– poinformował Spyra.

Maksymalna wartość wsparcia sięga 3 mln zł i może objąć 45 proc. wydatków. Za nowatorski uznany zostanie produkt lub proces, stosowany co najmniej w skali regionu, i nie dłużej niż trzy lata. Do wniosku należy dołączyć opinię o innowacyjności, poświadczającą, że dany produkt bądź usługa jest innowacją technologiczną. Taką opinię może wydać jednostka naukowa, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżowa izba gospodarcza.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje warsztaty dotyczące wypełniania wniosku dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w obecnym konkursie. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.scp-slask.pl