Polska Spółka Gazownictwa podjęła się realizacji tego programu, a Skarb Państwa przeznaczył na przyspieszenie inwestycji dywidendę Grupy Kapitałowej PGNiG SA na ten cel. Według szefa resortu energii: - Na naszych oczach polskie gazownictwo staje się jednym z najważniejszych elementów budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz istotnym środkiem rozwoju gospodarczego naszego kraju i walki z niską emisją.

- Dostęp do gazu ziemnego to także szansa dla gmin i samorządów na przyciągnięcie kolejnych inwestorów i rozwój gospodarczy, jak również na wsparcie rozwoju jedno i wielorodzinnego budownictwa - podkreśla minister.

Dzięki Programowi w latach 2018-2022, liczba gmin z dostępem do sieci gazowej z 1482 wzrośnie do 1782 (łącznie w Polsce jest 2478 gmin), powstanie 4817 km sieci gazowych i 77 stacji LNG. Potwierdza to prezes PSG Marian Żołyniak, według którego gazyfikacja Polski na taką skalę będzie możliwa nie tylko tradycyjną metodą, ale również dzięki dostępowi do skroplonego gazu LNG.

- Budowa stacji regazyfikacji, czyli tzw. gazyfikacja wyspowa znacznie przyspieszy możliwość korzystania z paliwa gazowego przez mieszkańców rejonów, w których budowa tradycyjnych sieci gazowych jest niemożliwa bądź byłaby bardzo kosztowna oraz czasochłonna – wyjaśnia Żołyniak.

Dzięki programowi blisko 90 proc. Polaków będzie zamieszkiwało gminy zgazyfikowane. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 867 mln zł, zwiększające łączne nakłady do 7,5 mld zł, zostaną przeznaczone m.in. na budowę nowych sieci na terenie niezgazyfikowanym, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury.

Maciej Woźniak, wiceprezes PGNiG SA ocenia, że "gaz to paliwo konkurencyjne cenowo oraz bezpieczne dla środowiska naturalnego. Stosowanie gazu do ogrzewania domów poprawia czystość powietrza, którym oddychamy my i nasze dzieci. Realizując program gazyfikacji, chcemy dać wszystkim możliwość wyboru najlepszego dla nich źródła energii".

Wśród 300. gmin, które obejmuje program, 30 znajduje się w woj. mazowieckim. Jedną z pierwszych jest gm. Halinów. W ramach prowadzonej tu inwestycji zgazyfikowane zostaną miejscowości Kazimierów, Krzewina i Mrowiska, a dostęp do sieci rozszerzony zostanie w zgazyfikowanej już miejscowości Długa Kościelna. Wartość inwestycji to ponad 1,7 mln zł, a jej zakończenie planowane jest w 2019 r. To nie wszystko. W kolejnych latach na terenie gm. Halinów przewidziano dalszą rozbudowę gazociągów z kierunku Mińska Mazowieckiego. Obejmie ona także sąsiednią gminę Dębe Wielkie, w tym miejscowości: Brzeziny, Wielgolas Duchnowski, Olesin, Dębe Wielkie, Kobierne, Chrośla, Choszczówka Rudzka i Górki. Inwestycja ma zakończyć się w drugiej połowie 2022 r. Realizacja całego przedsięwzięcia pozwoli na przyłączenie do sieci gazowej około 120. odbiorców.

Z kolei na początku października br. stację LNG, tj. gazu skroplonego, otwarto w gm. Trzebieszów, w pow. łukowskim (woj. lubelskie), przy Zakładach Mięsnych Wierzejki – pierwszą taką inwestycję w tym województwie. Obiekt w przyszłości ma także służyć mieszkańcom gminy. - Okres przygotowania całej inwestycji się skraca, bo nie ma tych dziesiątków kilometrów czy setek kilometrów gazociągu doprowadzającego - ocenia Marian Żołyniak, prezes PSG. Koszt inwestycji, którą sfinansowała PSG, wyniósł 4 mln zł.