Ideą nagród przyznanych po raz piętnasty przez samorząd województwa świętokrzyskiego jest zwrócenie szczególnej uwagi na osoby angażujące się w pomoc rodzinom w trudnej sytuacji oraz na instytucje pomocy i integracji społecznej, a także organizacje pozarządowe realizujące innowacyjne projekty pomocowe.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wyróżnienie osób, instytucji i organizacji szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz osób i rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, niezaradnych życiowo, starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych.

W kategorii indywidualnej przyznano dwie równorzędne nagrody.

Nagrodzono wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Nasz Dom" w Piekoszowie Ewę Sałaj.

Sałaj uhonorowano za wieloletnią działalność w zakresie rehabilitacji i wparcia dla osób po wypadkach komunikacyjnych, nieszczęśliwych skokach do wody i upadkach z wysokości. Organizuje obozy szkoleniowe i spotkania integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Jest też inicjatorką turnusów rehabilitacyjnych z elementami aktywnej integracji.

Laureatka, która porusza się na wózku inwalidzkim, opisywała, odbierając nagrodę, że 27 lat temu uległa wypadkowi i po tym wydarzeniu musiała nauczyć się życia na nowo.

"Otrzymałam dużo dobroci, wsparcia i serdeczności. Mam poczucie, że przez całe życie powinnam oddawać tę dobroć, ten dług. Dzięki dobrym ludziom wyszłam z domu"

– podkreśla Sałaj, dziękując za wyróżnienie.

Nagrodzono także dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Urszulę Przygodzką za "wielopłaszczyznowa pomoc oraz wsparcie dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie – szczególnie rodzin dotkniętych przemocą domową i uzależnieniami".

W kategorii zespołowej nagrodę przyznano Rodzinnemu Domowi Dziecka w Kielcach, prowadzonemu przez Annę i Edwarda Zwieruchów. Od 2000 r. przyjęli oni do stworzonego domu i wychowali 23 skrzywdzonych przez los dzieci.

Osoby i instytucje nominowane do nagrody uhonorowano wyróżnieniami.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podkreślił, że kapitule nagrody bardzo trudno było rozstrzygnąć, komu przyznać statuetki. "Osób, które zasługują w naszym województwie na taki tytuł, jest więcej" – dodał.

Przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś zaznaczył, że osoby i instytucje zajmujące się pomocą społeczną "służą tym, którzy czekają na pomoc", a o którą bardzo często sami nie potrafią poprosić.

Świętokrzyskie Anioły Dobroci po raz pierwszy przyznano w 2005 r.