MRPiPS przypomniało, że ustawowy mechanizm waloryzacji rent i emerytur przewiduje podnoszenie świadczeń o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. wzrostu realnych wynagrodzeń. "Niezależnie od tego rząd wprowadza rozwiązania uzupełniające, podwyższające świadczenia emerytalno–rentowe, co widać w podejmowanych działaniach oraz dotychczasowych waloryzacjach" - zaznacza resort.

Ministerstwo informuje, że wysokość przyszłorocznej waloryzacji zostanie określona w przyszłym roku, "na podstawie wskaźników makroekonomicznych, mając na względzie wysokość świadczeń emerytów i rencistów".

"Z prognozowanych wielkości makroekonomicznych na rok 2019 w zakresie inflacji i wzrostu wynagrodzeń wynika, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od marca 2020 r. wyniesie nie mniej niż 103,24 proc. Taka też wielkość została zapisana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji będzie znana w lutym 2020 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2019 rok"

- czytamy w komunikacie MRPiPS.

Resort dodaje, że od 1 marca br. emerytury i renty co do zasady wzrosły o nie mniej niż 70 zł. Obecnie najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1,1 tys. zł. Świadczenia te wzrosły od 2016 r. o 25 proc.

"Prognozowany wskaźnik waloryzacji oznacza, że średnia emerytura, bez podejmowania jakichkolwiek innych działań w przyszłym roku też wzrośnie o ponad 70 zł"

- szacuje MRPiPS.