W przyjętej dzisiaj rezolucji posłowie ostrzegają, że turecka interwencja zbrojna stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego, podważając stabilność i bezpieczeństwo regionu jako całości.

Zdecydowanie odrzucili też tureckie plany ustanowienia tak zwanej "strefy bezpieczeństwa" wzdłuż granicy z Turcją w północno-wschodniej Syrii i wyrazili obawy, że amerykańsko-tureckie porozumienie w sprawie zawieszenia broni, które wygasło we wtorek, mogło legitymizować "turecką okupację" obszaru.