Z informacji podanych przez CBA wynika, że zabezpieczenie dokumentacji - w tym zapisów elektronicznych - prowadzone jest także w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego warszawskiego magistratu. Zabezpieczeń dokonują funkcjonariusze katowickiej delegatury Biura na podstawie decyzji Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Jak podało Biuro, prowadzone przez CBA śledztwo dotyczy między innymi niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami MPWIK polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas przeprowadzania inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków "Czajka".

Do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. MPWiK podjęło wtedy decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. W reakcji premier Mateusz Morawiecki zlecił budowę alternatywnego systemu przesyłowego. 9 września rozpoczęło się tłoczenie ścieków do „Czajki” zastępczym rurociągiem.

Jeszcze pod koniec września informowaliśmy, że prokurator krajowy Bogdan Święczkowski połączył śledztwa ws. oczyszczalni „Czajka” do jednego postępowania i objął je nadzorem. Śledztwo trafiło do dalszego prowadzenia w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.