Przyczyną zawieszenia od 1 sierpnia pracy oddziału był brak lekarzy. Dziewięcioro leczonych tam dzieci trzeba było przetransportować do innych placówek. W okresie zawieszenia oddziału wszyscy jego pracownicy zostali przeniesieni do pracy na inne oddziały chorzowskiego szpitala.

W Polsce brak lekarzy specjalistów coraz częściej jest przyczyną ograniczeń w pracy placówek. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o zwiększeniu limitu przyjęć na studia lekarskie na polskich uczelniach. Pojawiają się też lokalne inicjatywy mające przyciągnąć lekarzy do pracy. Na przykład władze Częstochowy przyjęły ostatnio program zachęt dla młodych lekarzy, którzy zdecydują się po ukończeniu nauki na pracę w miejskim szpitalu.