Taki pogląd Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wyraziła już w 2018 roku, odnosząc się do "Tęczowego piątku". W dzisiejszym komunikacie zaznaczyła ona, że to stanowisko pozostaje nadal aktualne.

Autorzy komunikatu przypominają też, że na 25 października zaplanowano w szkołach tzw. Tęczowy piątek.

"Tęczowe piątki w żaden sposób nie pokrywają się z zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programem nauczania ogólnego. Rodzice i szkoła nie mogą pozostać bierni wobec tego problemu"

– zaznaczył przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Mendyk podkreślił też, że rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich dzieciom w szkole. Dodał, że raz kolejny raz Komisja przypomina, że sprawy kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych.

"Szkoła nie jest i nie może być miejscem na jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ"

– czytamy w komunikacie.

Bp Mendyk w oświadczeniu z 2018 r. podkreślił także, że "wszelkiego typu programy odnoszące się do wychowania bezwzględnie muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami".

"Rodzice mają prawo decydować, kto wchodzi na teren szkoły, z jakim programem wychowawczym. Należy dodać, że tzw. edukatorzy w przeważającej części nie posiadają wykształcenia pedagogicznego. Szkoła musi przestrzegać prawa!"

- zaznaczył.