Wnioski do programu można składać od poniedziałku (21 października) do 8 listopada br.

 

Program jest bardzo oczekiwany w regonie, a możliwy do realizacji dzięki funduszom europejskim. To są inwestycje najważniejsze, bo w kapitał ludzki, w młodych ludzi

– powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Stypendia będą przyznawane na obecny rok szkolny. Zakwalifikowani do nich uczniowie otrzymają pomoc finansową – 600 zł miesięcznie w przypadku szkół podstawowych i 800 zł dla licealistów. Zostaną również objęci dodatkową opieką przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach.

Uczeń może wydatkować te środki na pomoce dydaktyczne i przybory szkolne, wyposażenie miejsca nauki – biurka, lampki, drukarki, laptopy, dojazdy do szkoły, koszty udziału w olimpiadach, koszty związane z dostępem do internetu

 – wyjaśnił wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki.

Dodał, że to pierwszy program, gdzie dodatkowe wynagrodzenie otrzymają także nauczyciele - opiekunowie. To 100 zł miesięcznie na jednego prowadzonego ucznia. Jeden nauczyciel może prowadzić maksymalnie siedmiu uczniów.

Program zakłada objęcie pomocą 100 z uczniów podstawówek (klas VII i VIII) i 160 uczniów (klas I-III) z liceów ogólnokształcących. O stypendia mogą ubiegać się młodzi ludzie, którzy uczęszczają do lubuskich szkół i w poprzednim roku mieli średnią 5,0 ocen na świadectwach.

Dodatkowe punkty przyznawane będą laureatom lub finalistom konkursów, olimpiad związanych z przedmiotami kierunkowymi, posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności oraz posiadanie statusu dużej rodziny.

Na realizację tego programu samorząd regionu przeznaczy ponad 2,7 mln zł; 85 proc. tej kwoty to pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 proc. z budżetu państwa, a 5 proc. to wkład własny województwa. 

Szczegółowy regulamin programu można znaleźć na stornie internetowej woj. lubuskiego z zakładce edukacja i kultura.