Rezygnacja została przyjęta, a od dnia 17 października do 30 listopada, tj. do końca okresu wypowiedzenia, przebywa na zaległym urlopie wypoczynkowym. Wobec tego, niezbędne było powołanie osoby zastępującej nieobecnego dyrektora. Na to stanowisko 18 października br. na czas usprawiedliwionej nieobecności dotychczasowego dyrektora został powołany pan dr Jerzy Kurstak, który jest etatowym pracownikiem Muzeum z najdłuższym stażem pracy w tej instytucji i posiada doświadczenie naukowe i administracyjne. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

- poinformował ostrołęcki ratusz na swojej stronie internetowej.

Dotychczasowy dyrektor muzeum, Jacek Karczewski rezygnację złożył na początku sierpnia. Nie poinformował on wówczas publicznie powodach swojej decyzji. Zaznaczył jedynie, że nie przestanie zajmować się historią. Napisał, że ma „zamiar działać na tym polu dużo aktywniej", niż mógł do tej pory.

Chcę dokończyć rozpoczęte dawno projekty, na które w natłoku spraw zabrakło czasu, a w planach mam kolejne. Jestem też otwarty na propozycje współpracy

- napisał na Facebooku.

Rezygnacja początkowo nie została przyjęta przez prezydenta Ostrołęki, Łukasza Kulika. "Liczymy na dalszą współpracę. Pan Jacek Karczewski to wybitny specjalista. Zakładamy, że będzie kontynuował tworzenie muzeum" - powiedział kierownik biura prasowego w ostrołęckim ratuszu Piotr Potulski.

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zostało powołane do życia na mocy uchwały Rada Miasta Ostrołęki w 2013 r. W 2016 r. w siedzibie placówki wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz ówczesny prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski podpisali umowę w sprawie prowadzenia muzeum jako wspólnej instytucji kultury. W sierpniu 2016 r. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej. 14 lipca 2017 muzeum podpisało umowę z generalnym wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych”.

Zgodnie z umową resort kultury zobowiązał się przekazać w latach 2016-2018 środki w wysokości 35 mln zł w formie dotacji celowej - na wykonanie prac inwestycyjnych, budowlanych i adaptacyjnych oraz wyposażenia Muzeum, organizację i wyposażenie wystawy stałej.

Z końcem 2018 r. MKiDN podpisało aneks, w którym zobowiązało się do przekazania w 2019 r. dotacji na wydatki inwestycyjne w wysokości ponad 3,5 mln zł. Aneks zakładał również możliwość przyznania kolejnych dotacji na realizację wystawy stałej w wysokości ponad 6,3 mln zł.