Ogólne zasady uprawy roślin i chowu zwierząt w rolnictwie ekologicznym

Gospodarstwo ekologiczne powinno wytworzyć stabilny agroekosystem, aktywnie stosując ekologiczne metody gospodarowania, współdziałając z naturalnymi cyklami biologicznymi. Wymaga to posiadania dużej wiedzy i umiejętności ze strony producentów rolnych. Pozwalają one na prowadzenie produkcji rolnej bez użycia środków syntezy chemicznej.

Przestawianie gospodarstwa z dotychczasowej metody produkcji na rolnictwo ekologiczne musi być zakończone w określonym czasie. Okres przestawiania musi trwać przynajmniej dwa lata przed wysiewem, a w przypadku upraw wieloletnich innych niż pastwiska – co najmniej przez trzy lata przed pierwszym zbiorem produktów. 

Gatunki i odmiany roślin uprawiane w gospodarstwie ekologicznym muszą być odpowiednio dobrane do warunków glebowych i klimatycznych. Ponadto powinny się cechować znaczną odpornością na najważniejsze choroby i szkodniki. Materiał siewny i rozmnożeniowy musi pochodzić z produkcji ekologicznej. Syntetyczne nawozy azotowe są zabronione.

Zalety żywności ekologicznej:

Owoce i warzywa otrzymywane z upraw ekologicznych odznaczają się niższą zawartością wody, co korzystnie wpływa na ich teksturę i wyższe stężenie substancji odpowiadających za smak. Ponadto procesy rozkładu są wolniejsze w surowcach ekologicznych, co ma korzystny wpływ na jakość przechowalniczą tych produktów. W związku z tym witamin oraz składników mineralnych jest w nich więcej niż w produktach z upraw konwencjonalnych,

Metody produkcji wykorzystywanie przy tworzeniu żywności ekologicznej są przyjazne środowisku, w związku z tym w samych produktach jak w ich otoczeniu jest mniej szkodliwych związków.

Wady żywności ekologicznej:

Produkty wytwarzane metodami ekologicznymi są droższe i trudniej dostępne od produktów konwencjonalnych,

Ze względu na rezygnację ze szkodliwych składników przy tworzeniu produktów ekologicznych żywność taka nie ma już tak dorodnego wyglądu i nie jest tak kolorowa jak produkty konwencjonalne.

Z badań porównawczych niektórych autorów wynika, że nie ma znaczących różnic w zawartości mikotoksyn czy polichlorowanych bifenyli w produktach pochodzenia ekologicznego i konwencjonalnego.

Czy zatem należy kupować warzywa ekologiczne? Wybór należy do nas samych, choć najważniejszy jest rozsądek. Badania pokazują, że warzywa kupowane w zwykłym sklepie, zwłaszcza dużych dyskontach, nie przekraczają norm zawartości azotanów i innych związków. Wybierajmy po prostu warzywa, które nie są równiutkie, idealne, błyszczące, już umyte i szczelnie zapakowane w folię.