Tegoroczne obchody przypadającego 20 października Międzynarodowego Dnia Kontrolera Ruchu Lotniczego koordynująca ich pracę w Polsce Polska Agencja Żeglugi Powietrznej połączyła z uroczystością rozpoczęcia procesu operacyjnego uruchomienia nowej wieży kontroli lotniska w Katowicach.

W liście do uczestników katowickiej uroczystości prezydent podziękował kontrolerom lotniczym i wszystkim pracownikom Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za codzienną pracę, która – jak zaznaczył - ma ogromne znaczenie dla kraju i społeczeństwa. Jednocześnie pogratulował Agencji oraz wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania nowej wieży.

„Jestem przekonany, że obiekt, który inauguruje dziś działalność, ułatwi państwu jeszcze lepsze, niż dotychczas, wypełnianie niezwykle odpowiedzialnych obowiązków”

- podkreślił w liście odczytanym przez doradczynię prezydenta Agnieszkę Lenartowicz-Łysik Andrzej Duda.

Jak napisał prezydent, popularyzacja ruchu samolotowego w ostatnich dekadach przyniosła znaczny i szybki wzrost liczby operacji lotniczych i pasażerów, a rozwój handlu internetowego stale zwiększa tonaż przewożonych towarów. „Bieżące dane pokazują, że obecnie w Polsce wszystkie powyższe wskaźniki rosną nawet o kilkanaście procent rocznie” - wskazał prezydent.

Zwrócił też uwagę, że w ciągu kilkunastu lat liczba podróżnych może się w Polsce podwoić, zbliżając do stu milionów rocznie. „Rejsy samolotowe, jako najszybszy sposób transportu, odgrywają przecież olbrzymią i coraz większą rolę w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarki narodowej. Pasażerowie, wybierając je czy to w celach turystycznych, czy to biznesowych, liczą na niezawodność tego środka komunikacji” - przypomniał.

„Wszystko to stawia wciąż nowe i coraz ambitniejsze wyzwania przed kontrolą ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej. To od Państwa uwagi, rzetelności i profesjonalizmu zależy bezpieczeństwo załóg i pasażerów oraz personelu naziemnego lotnisk, jak również sprawny przepływ ruchu”

- zwrócił się do pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej prezydent.

„Dlatego z radością i satysfakcją przyjmuję informacje o tym, że Polscy kontrolerzy ruchu lotniczego i informatorzy służby powietrznej są bardzo wysoko cenieni nie tylko w kraju, ale i na świecie”

- skonkludował Andrzej Duda, gratulując pracownikom branży osiągnięć i dziękują im za dobrą pracę.

Również premier – w liście odczytanym przez ministra infrastruktury Andrzej Adamczyka – przekazał pracownikom tej służby wyrazy najwyższego uznania i wdzięczności za profesjonalizm oraz zaangażowanie w pracę.

„Dynamicznie rozwijająca się branża lotnicza stoi przed wielkimi wyzwaniami. Szczególnie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom powierzonym Państwa opiece. Wiem, że podejmujecie to wyzwanie i czynicie wiele, aby ruch lotniczy odbywał się sprawnie i był komfortowy dla użytkowników”

- napisał do kontrolerów lotniczych Mateusz Morawiecki.

Zadeklarował wielkie uznanie dla najnowszej inwestycji Agencji – najnowocześniejszej i najwyższej wieży kontroli lotniska w Katowicach. Wyraził przekonanie, że zapewni ona doskonałe warunki i w wielkim stopniu ułatwi pracę kontrolerom lotów; zapewni też bezpieczeństwo pasażerom.

„Wiem, że zawsze możemy liczyć na Państwa ofiarność i zawodowe umiejętności. Dziękuję za tę postawę, za odpowiedzialność i za to, że ochrona życia i zdrowia ludzi jest zawsze najważniejszą zasadą działania”

- napisał szef rządu, życząc wszystkim związanym z polskim transportem lotniczym, aby ich wyjątkowa praca przynosiła satysfakcję wynikającą z wagi pełnionej przez nich misji.