Stanisław Gądecki urodził się 19 października 1949 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice Archikatedralnej w Gnieźnie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1973 roku. Po święceniach rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki w Rzymie i w Jerozolimie. Uwieńczył je doktoratem z teologii biblijnej.

W wieku 42 lat Gądecki został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. 10 lat później, w 2002 roku, mianowany został arcybiskupem metropolitą poznańskim.

Od 2014 roku abp Stanisław Gądecki jest Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, a od 2016 roku - wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, CCEE).

Abp Stanisław Gądecki na co dzień przebywa w Poznaniu, ale z racji obowiązków często odwiedza Warszawę, a także Rzym.

Zazwyczaj metropolita poznański rozpoczyna dzień przed godz. 7 rano od modlitwy i Eucharystii, w której uczestniczą siostry elżbietanki. Po śniadaniu odbywa się "odprawa" z udziałem księdza sekretarza oraz księdza kanclerza, podczas której abp Gądecki zapoznaje się z korespondencją i podejmuje decyzje dotyczące bieżących spraw

– podkreślono na stronie archidiecezji. Jak dodano:

Codzienna posługa metropolity poznańskiego to spotkania z ludźmi, celebracja wielu uroczystości i głoszenie homilii, troska o chorych, podejmowanie odpowiedzialności za duszpasterstwo w diecezji, decyzje personalne dotyczące kapłanów. Cotygodniowe spotkania Rady Biskupiej umożliwiają organizowanie działalności duszpasterskiej w diecezji. Szczególną uwagę przykłada metropolita poznański do treści przekazywanych przez środki komunikacji społecznej, takich jak diecezjalne media "Przewodnik Katolicki" i Radio Emaus, czy też Katolicka Agencja Informacyjna.

Abp Gądecki włada biegle łaciną, greką i hebrajskim. Zna też włoski, angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Jest autorem licznych publikacji naukowych. Bibliografia jego prac zawiera ponad tysiąc pozycji.

Archidiecezja poznańska wskazała, że do znaczących osiągnięć abp. Gądeckiego należy m.in. przeprowadzenie Synodu Archidiecezji Poznańskiej (2004-2008), przewodniczenie Komisji Duszpasterstwa KEP (2006-2016), zorganizowanie obchodów 1050-lecia Chrztu Polski i biskupstwa poznańskiego.

W komunikacie opublikowanym na stronie poznańskiej archidiecezji podkreślono, że z inicjatywy abp Gądeckiego odbyło się w Poznaniu w 2009 r. Europejskie Spotkanie Młodych, organizowane przez wspólnotę Taizé. Abp Gądecki jest zaangażowany w działalność ekumeniczną oraz międzyreligijną – jest inicjatorem ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, organizowanego również w Poznaniu. Przewodniczący Episkopatu Polski udał się także z pomocą humanitarną do Iraku, Syrii i Libanu.