"Stoimy wobec relikwii ks. Jerzego. To dla mnie zawsze pełen napięcia moment. Natychmiast widzę w takich okolicznościach jego matkę Mariannę, która klęczała tam w świątyni przed relikwiami swojego dziecka. Widzę i słyszę jej głos, jej wypowiedzi. Mam wtedy nieustannie, zawsze tę samą myśl. To świętość rodzi świętość. To święta matka urodziła świętego syna"

- mówił bp Mering.

Dodał, że to ona wprowadziła go w świat, w którym przyjaźń z Bogiem, miłość do ojczyzny, przywiązanie oraz wierność nauce Kościoła stały się wartościami największymi.

Bp włocławski ocenił, że od 1984 roku, gdy ks. Popiełuszko został zamordowany, wszystko się zmieniło, chociaż minęło zaledwie 35 lat.

"Ten, który go wyświęcił i niejednokrotnie umacniał go w kapłańskim powołaniu - wkrótce będzie wyniesiony na ołtarze. To w tych dniach dowiedzieliśmy się, że proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego - prezbitera tej diecezji, został zakończony. Pozostało tylko ustalenie daty wyniesienia go na ołtarze. Włocławek podziękuje Bogu za życie także i tego świętego prymasa"

- mówił bp Mering.

Przypomniał także, że świętym Kościoła jest już papież-Polak Jan Paweł II, który rozpoczął proces beatyfikacyjny ks. Popiełuszki. Wyraził przekonanie, że duchowe dziecko kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II - ks. Popiełuszko - jest bardzo blisko kanonizacji.

"Świętość rodzi świętość. Święta matka, święci wychowawcy, święci biskupi. Myślę, że jest to streszczenie życiowej drogi ks. Jerzego"

- powiedział bp Mering.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że nadal nie ma do końca pewności czy zostały wyjaśnione wszystkie okoliczności śmierci kapelana "Solidarności".

"Czy potrafimy dziś bronić Kościoła przed totalnym atakiem, który w tej chwili jest na niego przypuszczany? Czy bronimy naszych kapłanów, gdy oni sami nie potrafią się bronić? Czy opluwanie Kościoła, oskarżanie, stawianie wymyślonych zarzutów znajduje w nas - katolikach - odpowiednią refleksję i zdecydowany sprzeciw?"

- pytał Ardanowski.

Pytał także o solidarność mieszkańców miast z mieszkańcami wsi, silnych ze słabymi, zdrowych z chorymi, tych, którym się w życiu lepiej powiodło z tymi, którzy tak zaradni nie byli.

"Czy rozumiemy, co to jest solidarność? Cieszę się, że jestem przedstawicielem rządu, który chce realizować nienapisany testament ks. Jerzego. Ale czy nie ma w wielu z nas takiego przekonania, że ideały ks. Popiełuszki niech realizują inni, a my będziemy tylko zachęcać i wspierać? A może każdy powinien postawić przed sobą lustro. Księże Jerzy, opiekuj się Polską"

- zakończył minister Ardanowski.

Wcześniej wiązanki kwiatów przy krzyżu-pomniku przy włocławskiej tamie złożyli m.in. minister Ardanowski oraz wiceminister inwestycji i rozwoju Anna Gembicka, a także parlamentarzyści, samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele "Solidarności" oraz delegacje z wielu instytucji.

Odmówiono tam modlitwy w intencji kanonizacji kapelana "Solidarności". Przypomniano jego życiową drogę oraz umiłowanie prawdy i wierność ideałom chrześcijańskim, za które stracił życie. Obchody 35. rocznicy śmierci ks. Popiełuszki potrwają w woj. kujawsko-pomorskim do niedzieli.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie. Był kapelanem związanym z "Solidarnością" i robotnikami. Podczas mszy za ojczyznę, sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu, publicznie krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie – zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą "zło dobrem zwyciężaj" – przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.

19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Po brutalnym pobiciu, oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka. Został pochowany na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki, gdzie był duszpasterzem. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły setki tysięcy ludzi.

Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas mszy św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Trwa jego proces kanonizacyjny. W tym roku skończyłby 72 lata.