Głównym celem szkolenia poligonowego było podtrzymanie zdolności pododdziału do realizacji zadań zgodnie z bojowym przeznaczeniem oraz doskonalenie nawyków bojowego zachowania się żołnierzy. Osiągnięcie ww. celów było realizowane na zajęciach z taktyki inżynieryjnej, szkolenia ogniowego, minerstwa oraz przepraw. Głównym szkolącym się pododdziałem na zgrupowaniu była kompania ewakuacyjna - podaje portal 1. Brzeskiego Pułku Saperów. 

W czasie szkolenia poligonowego umiejętności dowódcze nabywali praktykanci z AWL we Wrocławiu, którzy realizowali zadania w roli dublerów dowódców plutonów. Działania żołnierzy batalionu wspierali i zabezpieczali wyznaczeni żołnierze z batalionu logistycznego, kompanii dowodzenia i zespołu ewakuacji medycznej - czytamy.