Abp Józef Kupny, gratulując zaufania społecznego jakim zostali obdarzeni nowi posłowie i senatorowie, przywołał słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane podczas wizyty w polskim Parlamencie w 1999 r., wskazujące na Sejm RP jako miejsce skłaniające do refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem w życiu publicznym z daru odzyskanej wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego.

– Ojciec Święty stwierdził wówczas, że wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli - niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny

– napisał pasterz Kościoła wrocławskiego, zachęcając dolnośląskich parlamentarzystów, by realizowane przez nich przemiany polityczne i ekonomiczne służyły kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego oraz deklarując otwartość i gotowość współpracy dla dobra mieszkańców Dolnego Śląska.

Abp Józef Kupny jest inicjatorem cyklicznych spotkań dolnośląskich parlamentarzystów, które odbywają się w bliskości czasowej Świąt Bożego Narodzenia. Politycy zawsze podkreślali, że potrzebują takich inicjatyw, które pozwalają im zapomnieć o różnicach programowych oraz dzielących ich poglądach politycznych i uświadamiających, że zostali wybrani, by dbać o dobro mieszkańców Dolnego Śląska i wspólnie za budowanie tego dobra są odpowiedzialni.