Rzecznik podkreślił, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego i innych religii życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków. Nadmienił, że w szkołach istnieje już program "Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie".

- W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: „Nie cudzołóż”, dlatego wszelkie próby omijania tej zasady są nie do przyjęcia dla katolików

- dodał.

Ks. Rytel-Andrianik nawiązał też do adhortacji Ojca Świętego Franciszka "Amoris laetitia", w której papież przypomina: 

Sobór Watykański II podniósł potrzebę „pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego”, skierowanego do dzieci i młodzieży, „odpowiedniego do wieku”, „wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych”. (...) Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność, chociaż niektórzy utrzymują, że to sprawa z innych czasów. Jest to naturalna obrona osoby chroniącej swe wnętrze i unikającej zamienienia się jedynie w przedmiot.

Odnosząc się do ww. fragmentu, rzecznik KEP podkreśla, że konieczne jest rozróżnienie między edukacją seksualną, która traktuje drugą osobę jako przedmiot użycia, a edukacją seksualną, która pielęgnuje – jak pisze papież Franciszek – "zdrową skromność i chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym".

- Takie zajęcia są prowadzone od wielu lat, edukacja w kierunku ochrony przed tak zwanym złym dotykiem jest konieczna i tu nie ma dyskusji

- zaznaczył ks. Rytel-Andrianik.

Stwierdził także, że "wierność małżonkowi lub małżonce jest dobra dla szczęścia rodziny. Wynika to z Dekalogu i jest potwierdzone przez tradycję judeo-chrześcijańską i życie. Dzieci są wtedy wychowywane w rodzinach i tam dojrzewają emocjonalnie, a wiedzę przekazują im rodzice w sytuacji, którą uznają za stosowną".

Ks. Rytel-Andrianik przypomina, że w tych sprawach wypowiadał się wielokrotnie św. Jan Paweł II, jako człowiek towarzyszący młodzieży, ale również profesor, wykładowca KUL. Pisał o tym m.in. w "Teologii ciała". Warto też przypomnieć jego encyklikę "Evangelium vitae" i encyklikę św. Pawła VI "Humane vitae".

- W nauczaniu Kościoła, które wypływa z Pisma Świętego i tradycji, są zawarte postawy życiowe dla katolików, ale seksualność rozumiana jako część małżeństwa jest wartością powszechną w społeczeństwie, bez względu na wyznanie

- podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.