Poseł Tomasz Jaskóła (KP UPR) ponad miesiąc temu wystąpił do IPN o listę osób, które Stefan Michnik skazał na śmierć. Jak podało w informacji przesłanej w czwartek PAP Biuro Poselskie Jaskóły, w odpowiedzi na wniosek posła Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie przedstawiła dane siedmiu osób skazanych przez Stefana Michnika.

Są to osoby, jak podał IPN, "wobec których Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (lub Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie) z udziałem Stefana Michnika jako przewodniczącego składu lub sędziego orzekającego wymierzył karę śmierci".

W wykazie znaleźli się:

  • oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz formacji będących jego kontynuacją w okresie II Wojny Światowej, Zefiryn Machalla;
  • członek konspiracyjnej organizacji niepodległościowej "Kraj", Hubert Cieślak;
  • rzekomy współpracownik wywiadu angielskiego, Edward Gubała;
  • kurier II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa oraz placówki informacyjno-wywiadowczej "Biuro Planowania". Felicja Wolff vel Anna Neuman;
  • członek konspiracyjnych organizacji niepodległościowych Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa oraz Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość", Franciszek Blok;
  • oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, Maksymilian Chojecki;
  • oficer Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz formacji będących jego kontynuacją w okresie II Wojny Światowej, Jerzy Lewandowski.

W zeszłym tygodniu IPN poinformował o przedstawieniu nowych zarzutów dotyczących zbrodni sądowych wobec sędziego stalinowskiego Stefana Michnika. Jak wskazano, przestępstwa popełnione w latach 50. XX w. przez Michnika stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości, które w świetle prawa międzynarodowego nie ulegają przedawnieniu. Postępowanie przeciwko Stefanowi Michnikowi prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

W związku z nowymi zarzutami, we wrześniu Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Stefana Michnika, który od lat mieszka w Szwecji i ma obywatelstwo polskie oraz szwedzkie. W poniedziałek Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wobec Michnika Europejski Nakaz Aresztowania.

Stefan Michnik (ur. 1929) od co najmniej 2008 r. unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą polską placówką dyplomatyczną; nie odbiera również korespondencji kierowanej do niego w śledztwie. (PAP