Obecnie w ramach programu "Rodzina 500 plus" świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

"Trzy miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500 Plus w rozszerzonej formule to dowód na to, że świadczenie wychowawcze jest zaprojektowane tak, by stanowić realne wsparcie dla rodzin, a samo rozszerzenie programu było przez rodziny wyczekiwane”

– powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

W sumie w pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania programu „500 plus” w rozszerzonej formule rodziny złożyły 4,3 mln wniosków, w zdecydowanej większości przypadków gminy wydały już informację o przyznaniu świadczenia. W efekcie we wrześniu blisko 6,5 mln dzieci było uprawnionych do świadczenia. Według szacunków resortu po rozszerzeniu programu „500 plus” do świadczenia uprawnionych może być nawet 6,8 mln dzieci.

„Cieszy nas, że wsparcie trafia już do większości dzieci”

– podkreśla Borys-Szopa.

W okresie od 1 lipca do 30 września najwięcej wniosków o świadczenie wpłynęło do gmin w województwach: mazowieckim (670,6 tys.), śląskim (493,4 tys.), wielkopolskim (427,1 tys.) i małopolskim (389,5 tys.). Najmniej wniosków rozpatrywały samorządy w województwie opolskim (95,7 tys.) i lubuskim (109,1 tys.).

"Rodziny dają najlepszy dowód na to, że nasze programy działają i zaspokajają potrzeby rodzin. Tak jest w przypadku Dobrego Startu. Ponad 3 miliony złożonych wniosków, 4,2 mln wypłaconych świadczeń to najnowszy bilans dotyczący realizacji programu"

– powiedziała minister.

Świadczenie z programu "Dobry start" w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Szefowa MRPiPS przypomniała, że wnioski o przyznanie świadczenia można jeszcze składać do końca listopada. Zapewniła, że gminy dysponują wystarczającą kwotą środków finansowych na wypłaty świadczeń.

Wnioski na oba programy można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia i platformy usług elektronicznych ZUS) lub papierową (w urzędzie lub za pośrednictwem poczty).