Polscy lekarze mają coraz większe sukcesy w walce z nowotworami. Dużo się ostatnio mówi m.in. o terapii genowej mózgu – spektakularne osiągnięcia swojego zespołu w tej dziedzinie zaprezentował prof. Mirosław Ząbek podczas Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment w Warszawie. Jak wyjaśnił, skomplikowana operacja wygląda w tym przypadku niczym atak bombowców amerykańskich Superfortress, które umieszczają ładunki w celu z niezwykłą precyzją. - Wykorzystujemy podobne technologie w skali mikro na bloku operacyjnym jako neuronawigację – tłumaczył.

Wcześniej jednak potrzebne jest bardzo dobre rozpoznanie. I tu pomocą służy program śląskich informatyków.

Współczesna radiologia to przede wszystkim praca z bardzo dużą ilością danych obrazowych generowanych przez aparaturę diagnostyczną. To często praca pod presją czasu, tak cennego zwłaszcza w onkologii. Dużą część tego procesu zajmuje wstępne opracowanie tych obrazów, dokonanie możliwie dokładnych pomiarów (np. objętości guzów) oraz analiza porównawcza pomiędzy różnymi badaniami tego samego pacjenta. Tę stosunkowo uciążliwą, monotonną i czasochłonną część naszej pracy można usprawnić przy pomocy odpowiedniego wsparcia softwarowego.
- zaznacza dr Bartosz Eksner, radiolog pracujący w ZSM w Chorzowie i w Katowickim Centrum Onkologii.

Niezwykle ważne jest m.in. wiarygodne oszacowane objętości glejaka wielopostaciowego.

Ten problem rozwiązać mogą programy do interpretacji danych obrazowych, korzystające ze sztucznej inteligencji – twierdzi Marek Pitura z Future Processing.

Jak podkreśla, RECIST, czyli standard medyczny, zgodnie z którym pracują obecnie radiolodzy, nie przewiduje wyliczania ich objętości.

Choć badania pokazują, że informacja ta ma ważne znaczenie w diagnostyce oraz obiektywizuje śledzenie postępu choroby.
- zaznacza specjalista.

Tymczasem nowatorskie rozwiązania, które wspomagają diagnozę zmian patologicznych w mózgu (z ang. low-grade glioma i high-grade glioma), automatycznie dostarczają obiektywnych danych co do wielkości zmiany oraz pomagają oceniać reakcję pacjenta na zastosowaną terapię.

Projekt prowadzony był w ścisłej współpracy z radiologami gliwickiego Centrum Onkologii.

O to, na ile tak jest i na ile nasze rozwiązanie przyniesie korzyść także pacjentowi, chcielibyśmy zapytać specjalistów, praktyków, naukowców. Do testów dedykowane diagnostyce nowotworów wewnątrzczaszkowych, by potwierdzić ich skuteczność, pilnie poszukiwani są lekarze i naukowcy.
- apeluje Marek Pitura z Future Processing.
 

Dodaje, że Future Processing Healthcare, dział medyczny Future Processing, ma na swoim koncie zaawansowane projekty medyczne prowadzone zgodnie z normą ISO 13485, między innymi systemy do fluoroskopii, angiografii i analizy statystycznej obrazów medycznych. Te i inne rozwiązania są stosowane w szpitalach, uniwersytetach i laboratoriach na całym świecie.