Na Włosowicza (działacz Solidarnej Polski) zagłosowało 67,57 proc. wyborców (71 225 osób).

Drugi kandydat, Andrzej Lasak (komitet PSL, popierany także przez KO i SLD) zdobył 32,43 proc. poparcia (34 178 głosów).

Dane zamieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej obejmują wyniki z 243 na 389 obwodowych komisji wyborczych w okręgu.

Okręg nr 81 obejmuje południową i zachodnią część województwa świętokrzyskiego, tj. powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski i włoszczowski.