Wyniki exit poll to szacunkowe wyniki wyborów, bazujące na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego. Są to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podziale mandatów oraz frekwencji wyborczej.

Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość z poparciem deklarowanym na poziomie 43,6 % może liczyć na 239 mandaty  w Sejmie i samodzielne rządy.

Reakcja na prezentację wyników w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej była niezwykle żywiołowa:

Jarosław Kaczyński podczas wieczoru wyborczego podziękował wszystkim, którzy angażowali się w kampanię wyborczą.