Być może już wkrótce straż miejska przestanie istnieć. Jej miejsce zajmie... policja municypalna, czyli strażnicy miejscy, tyle że uzbrojeni po zęby.

Dwunastu szefów straży miejskiej pracuje nad projektem zastąpienia straży przez policję municypalną. Projekt jeszcze w tym roku ma trafić do Sejmu.

Powołanie policji municypalnej wiąże się nie tylko ze zmianą nazwy straży miejskiej. Zgodnie z projektem funkcjonariusze mieliby znacznie większe uprawnienia niż dotychczas. Przede wszystkim każdy byłby wyposażony w broń palną. Obecnie straż miejska może otrzymać broń palną od policji jedynie na wniosek komendanta straży miejskiej.

Kolejną zmianą po powołaniu policji municypalnej byłoby umożliwienie funkcjonariuszom stosowania innych środków przymusu oraz dostęp do policyjnych baz danych i kartotek. Jednym z zadań przedstawicieli nowej formacji byłoby zgodnie z projektem doprowadzanie do sądu w trybie przyspieszonym. Ponadto policjanci municypalni mogliby nakładać grzywny w znacznie szerszym niż dotąd zakresie.

Projekt już wzbudził spore zainteresowanie rządu, a jego wnikliwą analizę zapowiada MSW.