W liście do uczestników uroczystości premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że KOP był elitarną formacją zasłużoną dla utrwalenia niepodległości Rzeczypospolitej i zapewnienia bezpieczeństwa jej obywatelom.

Korpus Ochrony Pogranicza powstał w odpowiedzi na nasilenie ataków na ludność i administrację polską dokonywanych przez grupy dywersyjne przekraczające naszą wschodnią granicę. Była to formacja wojskowa, jednak działająca na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do tej służby trafiali najbardziej doświadczeni żołnierze o nieposzlakowanej opinii. Korpus przeszedł do legendy polskiej państwowości, stał się oparciem dla mieszkańców wschodnich województw Rzeczypospolitej, a w czasie kampanii wrześniowej zapisał piękną kartę w dziejach polskiego oręża. (…) Dziedzictwo tej formacji jest częścią naszej wspólnej historii, a także cennym źródłem wzorców patriotycznych i poczucia współodpowiedzialności za los naszej narodowej wspólnoty. Wiem, że funkcjonariusze współczesnej Straży Granicznej z dumą niosą testament i przywołują etos swych poprzedników z okresu międzywojnia.

– napisał premier.

Prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił, że żołnierze KOP pierwsi stawili opór 17 września 1939 r. po ataku Rosji Radzieckiej na Polskę. „Bronili naszych kresowych stanic. Ulegli, bo nie mogli wtedy zwyciężyć, a później były rozstrzeliwania, areszty NKWD i los, który symbolizuje zbrodnia katyńska. Ci, którzy przeżyli, dalej walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej. (…) 95 lat po utworzeniu KOP państwo polskie oddaje hołd tej formacji”.

Komendant główny Straży Granicznej gen. SG Tomasz Praga przypomniał, że Korpus Ochrony Pogranicza był specyficzną formacją, niemająca odpowiednika w żadnym innym państwie europejskim. „Konieczność powołania struktury tak odmiennej powszechnie występujących w Europie formacji granicznych wynikał z niecodziennej i niepotykanej nigdzie indziej sytuacji na granicy wschodniej odrodzonego państwa. Wojna hybrydowa z premedytacją prowadzona przez struktury wywiadu wojskowego naszego wschodniego sąsiada nie tylko zagrażała ludności pogranicza, ale wręcz stawiała pod znakiem zapytania zdolność świeżo odzyskanego państwa do samodzielnego bytu” – przypomniał Praga.

Odczytano listy z wyrazami szacunku dla pamięci o żołnierzach KOP nadesłane przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wyrazy uznania dla żołnierzy KOP przekazał jego doradca Mariusz Rusiecki.

Podpisane zostało porozumienie między IPN i Strażą Graniczną dotyczące współpracy w dziedzinie edukacji, popularyzacji wiedzy, badań naukowych, udostępniania dokumentów archiwalnych oraz przedsięwzięć służących budowaniu pamięci o historii Korpusu Ochrony Pogranicza.