Resort poinformował, że "jest to realizacja porozumienia z 4 lipca pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a związkowcami". Wówczas - jak informowało ministerstwo - zawarto umowę ze związkami przewidującą podwyżkę średnio 900 zł na etat w dwóch transzach.

Resort sprawiedliwości poinformował, że od października wynagrodzenie zasadnicze wszystkich sądowych urzędników - w tym stażystów - wzrośnie co najmniej o 400 zł brutto oraz o odpowiednią kwotę dodatku z tytułu wysługi lat - z zastrzeżeniem, że poziom wynagrodzeń po podwyżce musi uwzględniać maksymalne stawki wynikające z obowiązujących przepisów.

"Ponadto kierownicy jednostek po konsultacjach ze związkowcami będą mogli zwiększyć skalę podwyżki dla pracowników w ramach planu ograniczania nieuzasadnionych dysproporcji płacowych w sądownictwie. Kierownicy będą mieli na to środki w wysokości średnio 50 zł w przeliczeniu na jeden etat"

- zapewniło MS.

Wiceminister Michał Wójcik podkreślił, że rząd dotrzymał słowa danemu pracownikom sądownictwa.

"W ostatnich czterech latach bardzo istotnie wzrósł wskaźnik wynagrodzeń. Natomiast w czasach kiedy rządzili nasi poprzednicy, przez wiele lat nawet o złotówkę nie zostało podniesione wynagrodzenie w sądownictwie. My realizujemy obietnice. Słowo daliśmy i danego słowa dotrzymujemy. Praca pracowników sądownictwa jest dla nas bardzo ważna, bardzo ich szanujemy. Jeszcze w październiku dostaną oni na konta pieniądze"

- zapewnił Wójcik.

Przypomniał, że kolejna transza podwyżek - w wysokości średnio 450 zł brutto - planowana jest na styczeń 2020 roku.

Podwyżki dotyczą pracowników sądów powszechnych m.in. urzędników, asystentów sędziego, specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów oraz pracowników prokuratury m.in. urzędników i asystentów prokuratora.