Spotkanie przebiegło w pozytywnej atmosferze i obie strony wyraziły wolę konstruktywnej współpracy w celu uczczenia pamięci Polaków, ofiar wojny i represji politycznych. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Wasyl Zwarycz, radca-minister oraz Witalij Biłyj – I sekretarz Ambasady Ukrainy w Warszawie, a także ze strony polskiej – mec. Anna Szeląg, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN i Agnieszka Jędrzak, kierownik Sekcji Informacji i Kontaktów Międzynarodowych.